Kraków Ojcowska Park

Lokalizacja:
Inwestor:
Generalny Wykonawca:
Czas:
Zakres Prac:

Ojcowska Park – Pękowice

Invest IDC Sp.z o.o.

Bud- Mak

05.03.2021 – W trakcie prac

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepła technologicznego
Kotłownia gazowa
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
Instalacja kanalizacji
Instalacja hydrantowa
Instalacja wentylacji

Opis inwestycji 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową

Lokalizacja:

Kraków

Inwestor:

Kraków Ojcowska Park

Generalny Wykonawca:

Bud- Mak

Czas:

05.03.2021 – W trakcie prac

Zakres Prac:

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepła technologicznego
Kotłownia gazowa
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
Instalacja kanalizacji
Instalacja hydrantowa
Instalacja wentylacji

Opis inwestycji 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową